V o o r h a a r

P s y c h o t h e r a p i e

Vergoeding

Vergoeding

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt er vanaf 2022 gewerkt met het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de geplande en/of geleverde zorg en zijn voor u herkenbaar en controleerbaar. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaald de maximale tarieven die aansluiten bij de behandelinzet. Onderstaand overzicht is een overzicht van de meest voorkomende prestaties met de tarieven van 2024.


Diagnostiek betreft intake, test- en gespreksonderzoek en advies, met als doel de juiste aanpak voor uw hulpvraag te formuleren. Soms is er gedurende een lopende behandeling ook behoefte aan extra diagnostiek. Ik voer geen diagnostiek uit zonder behandeldoel. De tijdsduur van individuele sessies is doorgaans 60 minuten.


Behandeling betreft reguliere consulten. De tijdsduur van individuele sessies is doorgaans 60 minuten.


Vergoeding

In 2024 heb ik een contract met de meeste verzekeraars.


Heeft u een van de volgende verzekeraars, dan wordt de gehele behandeling vanuit de Specialistische GGZ vergoed. Ik declareer rechtstreeks bij de verzekeraar. De kosten van de gesprekken worden verrekend met het eigen risico van het jaar waarin de gesprekken hebben plaatsgevonden.


- Menzis, Anderzorg

- VGZ, VGZ voor de Zorg, UMC, IZA, Univé

- Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo, ProLife Zorgverzekeringen, One Underwriting BV

- ENO, Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect

- DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar

- ASR Basis Ziektekostenverzekeringen, Ditzo

- Zorg en Zekerheid, AZVZ

- ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Jaaah

- CZ, CZ Direct, Just, OHRA, Nationale Nederlanden

- Caresq, EUCARE, Aevitae


Eigen Risico

De kosten van een behandeling worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico. In 2024 is het verplichte eigen risico € 385. Het eigen risico betaalt u zelf.


Onverzekerde zorg

De behandeling van een aantal klachten wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Dat heet onverzekerde zorg. Het gaat om relatieproblemen, werkproblemen, burn-out, gestagneerde rouw, echtscheiding, gezinsproblemen, financiële problemen, seksuele problemen en een aanpassingsstoornis. Wanneer alleen deze problematiek aanwezig is, kunt u zich hiervoor niet aanmelden.


Annuleren en ‘no-show’

Afspraken kunnen telefonisch geannuleerd worden. Mocht u mij niet persoonlijk kunnen bereiken, dan kunt u een e-mail sturen, voicemail inspreken of een SMS sturen. U dient een afspraak af te zeggen. In dat geval is het kosteloos. Zegt u niet af, dan wordt er € 75 bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar en komen daarmee voor eigen rekening.

Vanaf 5 minuten

Vanaf 15 minuten

Vanaf 30 minuten

Vanaf 45 minuten

Vanaf 60 minuten

Vanaf 75 minuten

Vanaf 90 minuten

Vanaf 120 minuten

€ 42,93

€ 75,41

€ 129,32

€ 183,07

€ 211,06

€ 257,87

€ 315,90

€ 440,15

Vanaf 5 minuten

Vanaf 15 minuten

Vanaf 30 minuten

Vanaf 45 minuten

Vanaf 60 minuten

Vanaf 75 minuten

Vanaf 90 minuten

Vanaf 120 minuten

€ 34,53

€ 62,65

€ 109,37

€ 156,72

€ 186,80

€ 230,38

€ 281,27

€ 402,66